Investigació

El laboratori de "Neurobiologia de l'estrès i l'addicció" de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) està dirigit per Antonio Armario, Roser Nadal i Raül Andero, i està centrat en els següents temes:

  1. Processament cerebral dels estímuls estressants i utilitat de diferents marcadors biològics d'activació neuronal.
  2. Processos i mecanismes involucrats en l'adaptació a l'estrès crònic.
  3. Impacte de l'estrès en la psicopatologia i els mecanismes neurobiològics subjacents.

Principals objectius

  1. Identificar les àrees del cervell i fenotips neuronals activats per l'exposició a estímuls estressants emocionals i farmacològics (drogues addictives). Utilitzem gens d'expressió primerencs (IEGs), com ara c-fos i el arc, i canvis epigenètics (fosforilació d'histones i acetilació). La nostra hipòtesi és que els canvis epigenètics podrien ser més restringits que l'expressió de IEGs i poden ajudar a identificar àrees i neurones crítiques. Amb aquestes eines estem explorant com l'exposició simultània a dos estímuls estressants o un estrès i una droga addictiva interacciona en el cervell.
  2. Després de l'exposició repetida a una àmplia gamma d'estímuls estressants emocionals hi ha una reducció de la resposta a aquests estímuls (homotípics) que s'observa a nivell fisiològic (és a dir, en les hormones de l'eix hipotalàmic-pituïtari-adrenal) i de comportament . L'adaptació també s'observa en l'expressió cerebral dels IEGs. Els nostres principals objectius són identificar els processos cognitius/emocionals que influeixen en l'adaptació, així com les àrees del cervell i els mecanismes neuroquímics implicats. Una de les nostres principals hipòtesis és que l'adaptació a l'estrès repetit no és un procés d'habituació simple, com generalment se suposa, sinó un procés complex que pot implicar aspectes cognitius i senyals associatives. Una segona hipòtesi és que l'adaptació a l'estrès és tan difícil de bloquejar farmacològicament o per lesions cerebrals, ja que probablement implica vies cerebrals i processos neuroquímics que es donen en paral·lel i de forma redundant.
  3. És conegut per dècades que l'exposició a l'estrès en humans està implicada en l'origen d'algunes psicopatologies, com ansietat, depressió i addicció a les drogues. Més recentment, s'ha demostrat que una sola exposició a certs estímuls estressants pot resultar en canvis de llarga durada neuroendocrins, cognitius i emocionals, similars als trobats en la síndrome d'estrès post-traumàtic (PTSD). El nostre propòsit és identificar les característiques dels estímuls estressants que determinen el seu impacte psicopatològic, així com les bases biològiques de les diferències individuals en la resistència o la vulnerabilitat a les conseqüències de l'estrès. En aquest sentit, un dels nostres focus principals és l'activació de l'eix HPA i el seu regulador clau, el factor o hormona alliberador de corticotropina (CRF o CRH), que ha demostrat ser un mediador biològic fonamental entre l'estrès i la psicopatologia. A més, també estudiem com l'activació de la via BNDF-trkB en àrees crítiques com ara la formació hipocampal i l'amígdala és important per limitar les conseqüències negatives de l'estrès.
  4. Les experiències estressants en la infància i l'adolescència tenen importants implicacions a llarg termini en el comportament i la fisiologia de l'animal adult. El nostre grup està utilitzant un enfocament multidisciplinari per investigar els mecanismes pels quals aquests efectes tenen lloc. Aquesta línia de recerca té diversos objectius específics: (1) explorar com les experiències estressants en etapes primerenques del desenvolupament alteren la vulnerabilitat a l'estrès en l'edat adulta, (2) determinar l'impacte d'aquestes experiències estressants en l'autoadministració d'alcohol, (3 ) identificar factors de risc que predisposen a una major susceptibilitat a desenvolupar malalties associades amb l'estrès, i (4) les diferències de gènere en l'impacte de l'estrès primerenc.

Finançament

El nostre grup és part de la "Red de Trastornos Adictivos" (RTA) de l'Instituto de Salud Carlos III. El grup també rep finançament del Ministerio de Ciencia e Innovación espanyol (MICINN), la Generalitat de Catalunya (grups SGR) i el Plan Nacional Sobre Drogas (MSPS). També realitzem algunes validacions conductuals de sistemes de programari i maquinari per rosegadors de Panlab, SLU.

Equips i instal·lacions

Actualment el laboratori compta amb els equips necessaris per realitzar experiments conductuals en rosegadors en estrès (immobilització en taula i en tub, xocs elèctrics a les potes, olor de gat, natació forçada), addicció (autoadministració operant de cocaïna i etanol, condicionament de preferència per un lloc), ansietat/exploració (camp obert, corredor circular, laberint elevat en forma de creu, planxa de forats, prova de llum i foscor, resposta d'ensurt acústic), aprenentatge/memòria (laberint de Morris, condicionament de la por al context i auditiu, evitació activa) i impulsivitat (5CSRTT i descompte per demora).


Tenim també un laboratori convencional i de radioactivitat per dur a terme tècniques bioquímiques (ELISA, Western Blot, radioimmunoanàlisi), així com histològiques (immunohistoquímica i hibridació in situ). Tenim també un equip per a cirurgia estereotàctica.

Recerca a la UAB

La UAB és una de les cinc universitats a Espanya que va aconseguir el 2009 la distinció de "Campus d'Excel·lència Internacional". El nostre grup és part de l'Institut de Neurociències (INc) de la UAB. El caràcter multidisciplinari de la recerca duta a terme en l'INc, sobre la base de la seva especialització en diferents malalties psiquiàtriques i neurològiques, enriquida per l'extraordinària col·lecció de models experimentals animals, cel·lulars i de dany cerebral i medul·lar, i els avenços científics aconseguits en els últims anys, col·loca l'INC en una posició excel·lent per a la formació d'investigadors predoctorals i postdoctorals. A més, les instal·lacions comunes de l'INc, que inclouen les unitats de cultiu cel·lular, microscòpia i histologia, faciliten l'aplicació de diferents enfocaments experimentals per millorar la qualitat de la recerca. Amb aquesta finalitat, el INc compta amb personal tècnic qualificat i amb experiència i un gran nombre d'equips que són difícils d'adquirir per grups individuals.

Oportunitats pels estudiants

Pots fer el Màster Oficial en Neurociències de la nostra Universitat, el qual és membre de NENS, la xarxa d'Escoles Europees de Neurociències. A més, el nostre Programa de Doctorat de Neurociències ha rebut el 2011 la "Menció cap a l'excel·lència" per part del Ministeri d'Educació.


Si estàs realitzant el grau de Psicologia a la nostra Universitat i vols participar en els nostres experiments, pots matricular-te al "Pràcticum de Psicologia" o realitzar el "Treball de fi de grau".


Si estàs realitzant algun grau a la Facultat de Biociències, veus si us plau l'enllaç de "Pràctiques en empreses i institucions" per a informació addicional.

INTRANET

Accés intranet

Kukoa