Notícies

Xerrada de Roser Nadal a la Societat Catalana de Neuropsicologia

Estrès primerenc i petjades a la vida adulta: models experimentals en rosegadors. Barcelona, 30 de juny de 2017.

http://www.neuropsicologia.cat/admin/uploads/docs/20170618141521.pdf

Kukoa