Notícies

Inés Cordón ha realitzat una estada predoctoral al laboratori de Gal Richter-Levin, estiu 2016

La nostra doctoranda Inés Cordón ha realitzat una molt profitosa estada de recerca de 4 mesos al laboratori del Dr Richer-Levin a Israel

http://sci33.haifa.ac.il/

Kukoa