News

Talk of Dr. Armario in the I Jornada of PNECAT

Dr. Antonio Armario has been invited as a speaker to the I Jornada of the group PNECAT (Grup de Treball en Psiconeuroendocrinologia de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental). He has given a talk about the Neurobiology of sexual steroids.

   PNECAT ArmarioPNECAT Public

Kukoa